Samen de toekomst ontwikkelen


Duurzaamheid

Vaak wordt duurzaamheid in de woonomgeving vooral geassocieerd met een groener energiegebruik. Deze eenzijdige focus vinden wij niet wenselijk. Duurzaamheid moet volgens ons in de volle breedte van People, Planet, Profit worden benaderd. Daarbij willen we aansluiten bij de 17 ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zoals de VN deze heeft opgesteld. Wij vertalen duurzaamheid in thema’s die integrale invulling van duurzaamheid op gebiedsniveau borgen. Dit passen we in de volgende thema’s toe:

Bekijk de thema's

Co-creatie

Bij BEMOG ontwikkelen we een omgeving waar mensen prettig wonen en werken. Om ervoor te zorgen dat de woon- en werkomgeving aansluit bij de wensen van bewoners, omwonenden en gemeenten, werken we in alle fases van het ontwikkelproces zo veel mogelijk samen.

Lees verder

Financieel maatwerk

U heeft belangstelling voor een nieuwbouwwoning die door BEMOG wordt ontwikkeld. U twijfelt echter over de verkoopbaarheid van uw huidige woning. Met de verkoopgarantie van BEMOG krijgt u daarover zekerheid!

Lees verder

  • Menno van Coehoornsingel 16 |
  • 8011 XA Zwolle |
  • Tel. (038) 331 58 99 |
  • zwolle@bemog.nl

  • Menno van Coehoornsingel 16

  • 8003 CE Zwolle

  • Tel. (038) 331 58 99

  • zwolle@bemog.nl
  • U kunt ons volgen via: